Kahalagahan ng sigarilyo

Kayang abutin ng nicotine ang iyong utak sa loob lamang ng ilang segundo. Ang epekto ng paninigarilyo sa utak at pakiramdam Isa sa mga aktibong sangkap ng sigarilyo ay ang nicotine, isang kemikal na may kakayahang baguhin ang pakiramdam ng isang tao.

Ang mga patalastas na nakakaapekto sa kanila ay may malaking papel sa pagkabuo ng kanilang pagkatao. Kaya hindi na nga nakapagtataka kung maituring na karamdamang sikayatrikal sa hinaharap ang simpleng galit, sobrang paghalakhak, o ang pamumula at hindi pagpapakali kapag nakita sa malapitan ang hinahangang tao.

Pagsawata Narito ang isa kong katanungan: Subalit, gayun pa din ang kanilang positibong pagtugon sa mga panghihikayat base sa kabalintunaan at katatawanan ng mensahe.

Karamihan din sa mga kabataang ito ay ginagawang basehan ang ibang kabataan sa kanilang mga desisyon.

Month: January 2013

Sa halip na magsagawa ng mga programang pangkabuhayan para sa mga pinakamahihirap upang maisabuhay Kahalagahan ng sigarilyo ganitong katuruan na kanilang ipinalalaganap, nakahiligan nila ang pag-oorganisa ng mga misyong medikal na nagdudulot lamang ng panandaliang ginhawa sa mga taong nangangailangan ng isang pangmatagalang lunas.

Upang masuri ang mga kaugaliang binago ng mga impluwensiya ng midya sa kabataan. Ito ay upang bigyang-diin at paigtingin ang pagpapatupad nito na magsisimula sa bawat baranggay. Teoryang Pansuporta Ang mga kabataan na gaya ng mga respondente ng pag-aaral ay lumaki alin-sunod sa pag-usbong ng mga imbensyon sa larangan ng teknolohiya at gayundin ang dalas ng kanilang paggamit ng teknolohiya saan man.

Subalit, hindi lingid sa ating isipan na unti-unti o gradwal ang prosesong tinatahak ng mga impluwensiyang ito upang mabago ang pagtingin sa konsepto ng kagandahan.

May mabuti at masamang dulot ang paglago ng Western biomedicine: Ayon sa pag-aaral na ginawa ni Naomi Wolf na isang Political Consultant noong Sa kalaunan ay maaari pang magkaroon ng emphysema ang isang taong naninigarilyo, kung saan nasisira ang ibang bahagi o kabuuan ng mga baga.

Gayunpaman, mainam na langkapan ito ng ilang mga aralin kagaya ng tamang pangangasiwa sa sariling damdamin at damdamin ng iba, pagkakaroon ng pagpapahalaga sa isang relasyon, proteksyon laban sa mga pang-aabusong sekswal at iba pa.

Ang siyensya ang itinuturing ngayon na isang hindi-mapag-aalinlanganang batis ng impormasyon lalo na sa sa larangan ng pagtukoy sa mga karamdaman at panlunas.

Ito ay tinatawag na Passive Smoking. Ang satisfactory ay kung saan ang isang katauhan ay nakakasunod sa agos ng pamantayan ng midya sa konsepto ng kagandahan at ang unsatisfactory na sinasabing napag-iiwanan nang dahil sa layo nito sa ideyal na imaheng nais ng midya na ating gawing pamantayan sa pagtingin sa kagandahan ng sangkatauhan.

Ayon sa World Health Organization, Naglalaman ito ng 14 na kemikal na nakaka-kanser na pumipinsala sa kalusugan at kapaligiran. Sadyang komplikado ang pangalan subalit kung uunawain ang kalikasan nito maging ang mga sintomas, mababatid na ito ay ang mga nararanasang dagliang pagbabago sa ugali at kilos ng isang babae na nasa siklo ng kanyang pagreregla.

Panay mga nasa menor de edad pa ang madalas na mamimili ng sigarilyo, ayon sa mga pag-aaral.

Ano Ang Masamang Epekto Ng Paninigarilyo

Bawat taon, inaasahan na daraan, kung hindi man ay tatama, sa bansa ang hihigit sa labinlimang bagyo na inaasahan ding magdulot ng mga malawakang pinsala sa bansa. Kapag ang mga ugat sa utak naman ang inatake nito, maari ring magkaroon ng problema sa paningin tulad ng pagkabulag.

Ninanais rin ng mga mananaliksik na mabigyang-pansin ng mga nasa larangan ng advertsing ang mga epekto nito sa kabataan sa panahon ngayon at mapahalagahan ang kanilang tungkulin tungo sa responsable at epektibong gawain. Ayon nga kay Foster, H. Bawat oras, sampung Pinoy ang pinapatay ng paninigarilyo.

Sa katotohanan, maaari pa itong magdulot ng iba pang mga negatibong implikasyon. Ang depinisyon ng ugali ng kumokonsumo ay ang paggawa ng desisyon at pisikal na gawain na nakikita sa pagkatuto, pag-ebalyuweyt, paggamit at pagtapon ng mga produkto at mga serbisyo. Bukod sa magastos ang paninigarilyo, ay nakakapagdulot pa ito ng maraming uri ng sakit tulad ng sakit sa puso, bronchitis at kanser.Saklaw nito ang masamang dulot ng sigarilyong tabako, paghahambing sa mga nakalalasong kemikal na taglay ng sigarilyong tabako at ang kemikal na nasa elektronikong sigarilyo.

Nasa pananaliksik din na ito ang gadyet na ginamit upang makalikha nitong teknolohiyang ito at /5(3). Layunin din ng pananaliksik na ito ang makatulong sa pamamahagi ng mga impormasyon tungkol sa masamang epekto nito.

ang higit na kahalagahan ng pag-aaral ay ang makakapaghahatid ng balita sa mga mambabasa tungkol sa paninigarilyo at mapag bigay alam sa publiko ang kanilang maitutulong upang mabawasan ang paninigarilyo ng kabataan. Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa, Pagsulat at Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang Ilang Stiks ng Sigarilyo ang nauubos ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Business Administration ng Unibersidad ng Mindanaw.

Mar 18,  · Iba-ban na rin simula ang mga ads ng mga sigarilyo sa iba’t ibang agronumericus.com sa Malakanyang, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa mundo na pinakaunang tumupad sa sa panawagan ng World Health Organization na i-regulate ng mga bansa ang paggamit ng mga produktong may nikotina.

May 03,  · KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL: ANG SIGARILYO • Naglalaman ito ng 14 na kemikal na nakaka-kanser. • Ang usok nito ay naglalaman ng mahigit sa 4, kemikal na pumipinsala sa kalusugan at kapaligiran. Isang bagong pag-aaral ay nagpapakita na ang isang kasaysayan ng paninigarilyo nakakaapekto sa kaligtasan sa mga pasyente na may kanser ng ulo at leeg.

Download
Kahalagahan ng sigarilyo
Rated 5/5 based on 36 review